Böcker

omlag_att_lara

Att lära sig förlora – Vägar till styrka i svåra situationer

Människans egentliga mentala styrka syns sällan i vardagslivet utan visar sig framför allt i stressande och besvärliga situationer. Då, när man som bäst behöver tillgång till sina optimala resurser, blockeras dessa av negativa stressreaktioner. Därför är det viktigt att bygga upp sin styrka innan vi drabbas av motgång. Att lära sig förlora handlar om att bygga upp sin kapacitet att fortsätta fungera under tunga, svåra och smärtsamma perioder i vårt liv, oavsett om dessa inträffar i vårt arbete, vår hälsa eller i våra relationer.
Mer information | Köp

lycka

Själförsvar – Lycka och att lyckas

Beskrivning från Adlibris: Igor Ardoris är föreläsare, mental tränare och utbildad internationell coach. Lycka och att lyckas är en lättillgänglig, inspirerande och underhållande bok som hjälper dig att utveckla förmågan att lita på dig själva, tro på din framtid, hantera motgångar och förankra positiva känslor i vardagen.
Mer information | Köp

lycka

Hänsyn – Om konsten att ge och ta plats i tillvaron

Beskrivning från Adlibris: Den populäre föreläsaren och författaren Igor Ardoris är tillbaka med en ny tankeväckande bok där han diskuterar en av samhällets viktigaste byggstenar: hänsyn.
Mer information | Köp

målmedvetet

Målmedvetet lärarskap – att arbeta med mätbara och omätbara mål i skolan

Beskrivning från Adlibris: Betyg, kunskapsmål och formell lärarkompetens har lyfts fram som avgörande och viktiga faktorer för skolan. Men det är i det vardagliga mötet mellan lärare och elever som skolans framgång kan förverkligas.
Mer information | Köp

tracks

I spåren av Alexandramannen : att göra skillnad när unga far illa på nätet

Beskrivning från Adlibris: Denna bok följer upp flickornas berättelser om utsatthet, och upplevelser av att ha blivit lämnade i sticket. Kunskapsglappet är fortfarande stort när det gäller livet på nätet.
Mer information | Köp