Hypnothinking fokus bortom tvivel

Stockholm      22-23 Maj 2019

Hypnothinking är konceptet som Igor Ardoris och Fredrik Praesto har utvecklat tillsammans. Med hypnothinking lär du dig verktyg och strategier för utveckling av din mentala styrka i vardagen. Att utveckla förmågan till totalt fokus utgör kärnan i konceptet. Denna förmåga kan du sedan använda dig av i livets alla sammanhang.

Hypnothinking är en praktisk kurs där du övar upp din förmåga till fokus och avslappning

Genom Hypnothinking kan du lära dig att:
• Slappna av enkelt och effektivt, oavsett situation.
• Förstå hur ditt psyke fungerar och lära dig använda det till din fördel.
• Träna upp din koncentrationsförmåga
• Bättre förstå andra människors beteendemönster
• Utveckla din självbild och tillit till dina egna resurser
• Lära dig behålla din känslomässiga stabilitet även i svåra och stressfyllda situationer
• Utveckla en positiv attityd till livet i stort

Med Hypnothinking i ryggmärgen kan du verkligen börja använda dina mentala och fysiska resurser till fullo.

Nästa kurs:

Stockholm      22-23 Maj 2019      Anmäl dig här

Pris   7.375:- inkl. moms (5 900:-+moms/person)

Kursledare är Igor Ardoris och Fredrik Praesto. Tillsammans har de en stor erfarenhet av hypnos, självhypnos, mindfulness och mental träning. Mer information om Fredrik hittar du på praesto.com