3. Fokus på lärande

Av

bulb1

 

Det finns en förmåga som för mig är viktigast för både ett bra liv och för bra självförtroende och det är förmågan att lära sig. Med denna ”superkraft” kan alla livets utmaningar tacklas och hanteras.

Alla problem som vi brottas med i svåra och utmanande situationer upplevs som besvärliga för att vi ännu inte har lärt oss hur vi ska hantera dem. Vilken utmaning jag än har framför mig, så finns det (eller har funnits) någon som redan har lärt sig att bemästra den.

Det finns, med andra ord, ett direkt samband mellan förmågan att lära sig saker och bra livskvalitet. Ju mer vi lär oss och utvecklas desto bättre liv kan vi ha; oavsett om det gäller vårt arbete, vår hälsa, eller våra relationer. Allt som krävs för att utveckla förmågan att lära sig är ett uppriktigt intresse att utvecklas och en ödmjuk attityd.

Tyvärr har alldeles för många av oss låst sin uppmärksamhet vid resultat och prestation till den milda graden att detta ”tunnelseende” effektivt blockerar vår inlärningsförmåga. Dessutom, vilket är kanske viktigast av allt, minskar det också graden av glädje i våra liv.

Om förmågan att lära sig är så avgörande för ett bra liv, varför satsar då inte alla på att utveckla sin egen?  

I varje inlärningsprocess ingår en period av osäkerhet, förvirring och ångest över att inte veta, samt tvivel på ens förmåga att lära sig och det finns många som tolkar denna utmanande period som beviset på att de håller på att misslyckas.

På engelska finns det ett ordspråk som lyder: ”Confusion precedes clarity” (Förvirring föregår klarhet). Din förmåga att lära dig är helt beroende av din förmåga att stå ut med att känna dig osäker och förvirrad. Därför är ”Träning i Tillit” som jag har skrivit om i ett tidigare inlägg så viktig både för vår livskvalitet som individer och för vår överlevnad som art.