Kokta ägg

Av

agg

 

När jag ska arbeta med grupper, som t ex arbetslag eller idrottslag, brukar dessa uppdrag för det mesta inledas med att jag har ett orienteringsmöte med deras ledare (chef, lärare eller tränare). Ledaren informerar mig om gruppens egenskaper, historia och gruppdynamik.

Det är viktigt att du vet att det finns ett par väldigt starka individer i det här arbetslaget” brukar jag ofta få höra.

Starka på vilket sätt?” är en fråga som jag brukar ställa tillbaka.

Och svaret är nästan alltid detsamma. Det man menar med ”starka individer” visar sig i praktiken vara dominanta människor med intensiva känslor och bestämda åsikter. Dessa människor går ofta runt med en alldeles för hög spänningsnivå i kroppen och sprider omkring sig en stämning av oro, sammanbitenhet och latent aggressivitet.

Jag får också en hel del gånger höra att dessa ”starka individer” har nyligen kommit tillbaka från en långvarig sjukskrivning eftersom de tidigare har gått in i väggen och blivit utbrända.

Av någon anledning sätter vi ofta likhetstecken mellan begreppen ”stark” och ”dominant” som om dessa på något sätt skulle hänga ihop och betyda samma sak.

Behovet att dominera sin omgivning är för mig ett tydligt tecken på en inre svaghet. Ju lägre grad av tillit jag känner till mig själv och till mina egna resurser, desto mer behöver jag kompensera för detta genom att försöka få min omgivning att böja sig för min vilja. Detta kostar mig enorma mängder energi och det är bara fråga om tid innan jag går sönder av all denna ansträngning och anspänning.

Anspänning och dominans är för mig alltid ett säkert tecken på en inre otrygghet och svaghet. Sådana människor är som råa ägg. Ett hårt yttre skal för att skydda ett ömtåligt och rinnande inre. Deras ”styrka” är i själva verket otrygghet och ångest i en hård förpackning och det är bara en tidsfråga när skalet ska gå sönder och dess innandöme spillas ut.

Riktigt starka individer är som kokta ägg. De behöver inget hårt skal. Deras yta är mjuk och deras inre fast. De har ”kokats” i livets kastrull, förändrats och kommit ut mer (öd)mjuka och stryktåliga på samma gång.

Både kokta och roa ägg är ägg och de ser likadana ut vid första anblicken. Tills de hamnar under press.

Det är deras inre kvalitéer som skiljer dem åt.