Bara verktyg!

Av

När vi verkligen kan någonting då har kunskapen ”sjunkit in” och blivit en del av oss själva, en del av vårt väsen, och finns där utan att vi medvetet behöver tänka på det. Man kan säga att den finns ”under (den medvetna) ytan”, i vårt så kallade undermedvetna.
Telefonen ringer och vi svarar. Vi kastar oss inte ner på marken och gör 20 armhävningar eller sätter oss vid middagsbordet när vi hör ringsignalen. Vår kropp vet exakt hur den ska bete sig och gör det utan att vi medvetet behöver styra den. Kunskapen, eller rättare sagt kompetensen/färdigheten, finns inlärd i vårt inre.
Tänk om du skulle visa telefonen för någon som aldrig tidigare har sett eller ens hört talas om en sådan uppfinning. Personen skulle visserligen uppfattat telefonens utseende och form, men han eller hon skulle inte ha en aning om vad man ska göra med den när den ringer. Personens kunskap om telefonen skulle enbart innefatta informationen som hans eller hennes fem sinnen skulle förmedlat i kontaktögonblicket. All uppfattning skulle begränsas på den medvetna nivån. Personen skulle sakna (undermedvetna) erfarenheter, minnen och färdigheter om hur telefonen ska användas. 
Vi kan därför betrakta vårt undermedvetna som ett ”inre lager” för våra erfarenheter, färdigheter och minnen.
Vi kan också konstatera att kvaliteten på materialet i vårt inre – undermedvetna ”lager” kommer att styra kvaliteten på våra medvetna handlingar. Även om vi vill bygga ett vackert hus av god hållbar kvalitet, kommer vi inte att lyckas med det om vi enbart har tillgång till dåligt byggmaterial.
 
En person med t ex ”kort stubin” har i sitt undermedvetna lager fullt med ilsket material; en massa ilskna erfarenheter, färdigheter och minnen. Så fort personen känner sig tillräckligt pressad, kommer det ilskna materialet rusa fram ur det undermedvetna och ”köra över” personens alla  medvetna försök till ett sansat beteende.
Därför har jag väldigt svårt för alla typer av ”mentala tips, positiva peppningar och psykologiska knep och knåp”. Helt enkelt för att de enbart når oss på den medvetna nivån. Så fort vi befinner oss under press, blir dem överkörda  av vårt undermedvetna material. När folk förväntar sig att ”tips och trix” ska fungera och när de sedan inte gör det blir de besvikna, men inte på tipsen utan dessvärre oftast på sig själva.
Vi kan utvecklas och vi kan förändras. Det råder ingen tvekan om det! Men då behöver förändringen ske ”på djupet”, vilket vill säga att kvaliteten på våra erfarenheter, färdigheter och minnen behöver förändras; och detta åstadkommer man inte med ”peppningar”!
Det finns inga enkla ”knep och knåp” med vilka man ska förändra sitt inre. För det mesta brukar det vara så att ju mer desperata vi är för att snabbt lösa problemen, desto svårare brukar situationen vara för oss själva och människor runt omkring oss. Våra egna stränga krav förhindrar observations-, uppskattnings- och handlingsförmågan samt kreativiteten. Sådant slutar ofta med ångest, besvikelse, vrede och snabb utmattning.
  
Det finns absolut metoder och tekniker med vilka vi kan förändra och förbättra innehållet i vårt ”undermedvetna lager” och jag kommer i framtiden skriva om dessa. Men en sak behöver vi ha klart för oss redan nu:
Alla kräver tålamod, ihärdighet, och självdisciplin! De är bara verktyg inte magiska lösningar!
Som Herman Hesse, den tysk- schweiziska nobelpristagaren i litteratur, uttrycker det i sin bok ”Siddartha”:
”Vem som helst kan trolla, vem som helst kan nå sitt mål, om han kan tänka, om han kan vänta, om han kan fasta.”