Den Mentala Kampkonsten

Av

Jag kallar mitt koncept för
”Den Mentala Kampkonsten” – ”Mental Martial Art”
I de japanska kampkonsterna
(Budo), har de mentala aspekterna alltid spelat en dominerande roll. Man använder kroppen för att träna det
mentala och det emotionella.
Kroppen betraktas (enligt den traditionella japanska uppfattningen) som ett direkt uttryck för det mentala
och det emotionella. Enligt detta
synsätt innefattar vårt mänskliga medvetande ALLA våra resurser; både fysiska
och mentala och både medvetna och omedvetna. Vårt medvetande betraktas i sin
tur som en del och en aspekt av Livets (Universums) medvetande.
Man kan säga att mitt psyke
styr min kropp, men enligt det ovanbeskrivna synsättet är det snarare så att
vårt psykiska tillstånd manifesteras genom kroppen. Kroppen existerar, med
andra ord, inte separat från vårt psyke som ett fordon som psyket ska ”köra
runt” och styra. Kroppen ÄR psyket, det
vill säga dess påtagliga, synliga del. Kroppen är också psykets mest ÄRLIGA
del.
Mentalt kan vi leva i en
fantasivärld där vi kan ljuga för oss själva. Kroppen är däremot ärlig. Den
möter verkligheten som den är. Kroppen lever i verkligheten och lär sig genom
direkta erfarenheter. Till exempel, människor som har direkta erfarenheter av
krig har en annan syn på kriget än de som inte har varit med om det. Krigets
fasor och hemskhet har inristats i deras psyken genom deras kroppars konkreta
erfarenheter. Människor som aldrig har upplevt krig baserar sina åsikter enbart
på föreställningar och fantasier, (vilket vill säga på deras EGO).
Om du hamnar ansikte mot
ansikte med någon som är på väg att anfalla dig med en kniv, kan jag garantera
dig att du kommer att bli rädd. Det spelar ingen roll hur mycket du än försöker
intala dig mentalt att du inte är rädd, du
kommer att bli rädd, därför att din kropp vet
. Verklighet är därför en individs upplevelse som baseras på en direkt
fysisk-mental erfarenhet.
Människor som har tagit sig
genom riktigt svåra situationer i sitt liv, skryter aldrig om sin mentala
styrka. De är ofta fåordiga, brutalt ärliga och betonar att de har känt sig
väldigt rädda under tiden. De är också tydliga med att de gärna hade undvikit
situationen om de bara kunnat och hoppas att de aldrig igen behöver uppleva
något liknande.         
Min bestämda uppfattning är
att all mental träning är värdelös om den inte lärs in genom kroppen. Det
spelar ingen roll hur mycket du än försöker stärka dig mentalt, så länge detta
enbart sker inne i ditt huvud. Det som inte är förankrat i kroppen
(medvetandets fysiska aspekt), kommer att svika oss när vi behöver det som
mest.
Kroppen lär sig genom att
känna och uppleva, inte genom ord och tankar. Om man vill förstå någonting på
djupet, behöver förståelsen sitta i kroppen. Kroppen är dessutom väldigt klok.
Den har en ordlös förståelse av vad som verkligen är viktigt i det här Livet.  
En sann Kampkonst handlar om överlevnad, inte om ”ego-boost”.
Kroppen vet!