Fegis i huvudet och Hjälte i hjärtat

Av
Vad är skillnad mellan Smart och Feg? Till en början verkar de ha mycket gemensamt.
Både en smart och en feg person gör sitt bästa för att undvika trubbel och problem genom att ”tänka efter-före”. Det handlar om god planering och god strategi. Det handlar om så kallad ”beräknad risktagning”. Man tar reda på i förväg var de eventuella svårigheterna och riskerna kan ligga och gör sedan allt för att slippa råka ut för dem. Vi ser till att ha oddsen på vår sida.
Det finns dock en viktig skillnad mellan Smart och Feg. Förutom de ovannämnda egenskaperna besitter smarta människor, enligt mig, också en stor portion Mod. När ingenting går enligt planerna, när ingenting blir som man tänkt sig och man plötsligt upptäcker att alla odds är emot en. Då klarar en smart (och samtidigt modig) person att behålla sin sinnesnärvaro och hantera situationen som den är, trots att den är jobbig och problematisk.
En god vän till mig brukade säga att ”man ska vara en fegis i huvudet och en hjälte i hjärtat”. Jag har ofta tänkt på dessa ord…
En viktig princip inom all träning (både fysisk och mental) är att vi blir bra på det vi tränar. Mycket av utbildningen i vårt moderna välfärdssamhälle handlar om utvecklingen av våra tänkande sidor. Det mesta handlar om huvudet. Man kan nästan sätta likhetstecken mellan begreppen utbildning och informationsinhämtning. ”Kunskap är makt” brukar man säga, och den som har bäst information har en klar fördel i förhållande till sina konkurrenter.
Men vad händer med hjärtat? Hur mycket hänsyn tas till utvecklingen av vår viljestyrka, vårt mod, vår karaktär och vår ansvarskänsla? Det stämmer att kunskap är makt, men det är viktigt att komma ihåg att makten kan både brukas och missbrukas! Kunskap utan mod leder sällan till något gott. En fegis brukar sällan bry sig om någon annan än sig själv. Feghet och makt är därför alltid en farlig kombination.
Tänk om det är så att vi bara tror att vi genom vårt utbildningssystem gör människor smartare, när vi i själva verket, genom systemets ensidighet, enbart lyckas att göra dem fegare?