Inre Stillhet

Av

stillhet

 

Att vara stilla är kanske den viktigaste färdigheten för den som vill lära sig meditation eller mental träning. Många människor tror att vara stilla är detsamma som att inte tänka; att ha ett sinne som är helt fritt från tankar och känslor. Men att försöka att inte tänka alls kommer med störst sannolikhet leda till misslyckande och i längden till avsmak för meditation eller mental träning.

Sinnet tänker. Detta är sinnets natur. Syftet med att lära sig meditera är att lära sig att behålla kontrollen över sin uppmärksamhet oberoende av vilka tankar eller känslor som sinnet producerar.

Fil.Dr. (och den mentala träningens grundare) Lars-Eric Uneståhl sammanfattar det fantastiskt med det han kallar för ”ORKA-modellen”. ORKA är en akronym och står för:

Observera

Registrera

Konstatera

Acceptera

Men utan att värdera och reagera

 

Dr. Herbert Benson (professor på Harvard Medical School), beskriver meditationsprocessen på följande sätt:

  1. Välj ett mentalt verktyg som du vill rikta ditt fokus mot under en bestämd tidsperiod (t ex tio min). Det kan vara din andning, ett ord, en kort fras, eller en bön som du konsekvent kommer rikta din uppmärksamhet mot och komma tillbaka till.
  1. Sätt dig i en bekväm och värdig position
  1. Slut dina ögon
  1. Slappna av i din kropp. Från fötterna, genom vaderna, låren, bålen, axlarna, nacke och huvudet.
  1. Andas lugnt och naturligt, och medan du gör det, fokusera på ditt mentala verktyg. Du kan räkna dina andetag, följa dina andetag, eller uttala ditt fokuserings ord, ljud, fras eller bön; tyst för dig själv medan du andas ut.
  1. Inta en passiv attityd. Oroa dig inte hur bra du gör ifrån dig. När andra tankar fångar din uppmärksamhet, bara notera att det har hänt och sedan vänligt och bestämt rikta tillbaka uppmärksamheten på ditt mentala verktyg.
  1. Fortsätt med detta i tio till tjugo minuter.
  1. När du är klar med övningen fortsätt sitta kvar en liten stund (en minut) innan du går tillbaka till dina vardagsbestyr.
  1. Öva på det sättet en till två gånger om dagen. Bra tid att öva är innan frukost och innan kvällsmat.