Skydd mot ondskan

Av

psychic-shield (1)

 

För att kunna skydda sig mot det onda bör man veta hur det onda fungerar och även under vilka omständigheter det onda kan hota, alltså var och när. När vi slutligen kan få klart för oss varför det onda är som det är har vi möjlighet att förebygga och minska dess påverkan.

Låt oss börja med att definiera vad ondskan INTE är:

Ondskan är aldrig harmonisk och balanserad. All ondska är till sin innersta natur disharmonisk och syftar till att bringa obalans. Elakhet, ondska betyder att personen strävar efter att förstöra, förhindra eller skada någonting som är bra, vackert och verkligt. Obalans i form av rädsla, ilska och hat är väldigt smittsam och detta är ondskans största styrka. När vi hatar eller skräms av ondskan smittas vi av den.

We tend to be at our most monstrous when we call others monsters”

– Roger Wolsey

Ondskans största svaghet är att den i själva verket saknar essens vilket betyder att den egentligen inte finns som ett eget väsen.

Vi kan göra en jämförelse med det med det medicinska och sätta ett likhetstecken mellan begreppen obalans och sjukdom. Sjukdom är också en sorts disharmoni. När kroppen (eller psyket) inte fungerar som den ska mår vi inte bra och behöver medicinsk hjälp och support för att kunna återställa balansen och så småningom bli friska igen.

Sjukdom är ohälsa, där det på någon nivå förekommer en begränsning och förvrängning av det friska. Sjukdom behöver hälsa för sin existens. För att det sjuka ska få finnas måste det friska finnas först.

Vi kan på samma sätt betrakta ondskan som en bristsjukdom. På samma sätt som mörker är frånvaro av ljus och sjukdom frånvaro av hälsa kan ondskan betraktas som frånvaro av harmoni.

Rädsla och hat är med andra ord frånvaro av trygghet och kärlek. Ondskan har därför inget grundväsen utan existerar endast så länge vi avvärjer, eller förnekar den harmoniska och balanserade verkligheten.

You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.”

-Mahatma Gandhi

Gandhi visste mycket väl vad han pratade om. Människan styr sig själv med sin vilja. Vi kan agera på olika sätt och med olika målsättningar. Till viljan hör frihet och därmed ansvar. Var och en av oss ansvarar för sina egna handlingar och reaktioner. Detta tar vi vanligtvis inte tillräckligt i beaktande utan tenderar att se oss själva och andra som offer eller monster.

Friheten som hör ansvaret till ger oss alltid ett hopp om en ljusare framtid.

Därför är det så viktigt att vi envist och disciplinerat fortsätter sträva efter en tryggare, mer kärleksfull och balanserad tillvaro för både oss själva och vår omvärld. Detta är det mest effektiva sättet att skydda sig mot ondskan. Att envist minska dess existensutrymme.