Träning i Tillit

Av

Tillit

För mig är det en stor skillnad mellan tro och tillit.

Seeing is believing” lyder ett gammalt engelskt ordspråk. Vi tror att saker och ting kommer gå bra, när vi ser att de håller på och utvecklas i en önskad riktning. Men, när saker och ting plötsligt börjar röra sig åt fel, d.v.s. oönskat håll, då är det lätt att börja tro på det motsatta.

Våra prognoser och förväntningar styrs med andra ord ofta av externa, yttre omständigheter.

Att ha tillit är för mig något annat. Att ha tillit går ut på att vi fortsätter agera som att vi tror på vår egen framgång även när vi känner oss fyllda av oro, rädsla och tvivel.

Att ha tillit är något annat än att låtsas och bluffa. Att ha tillit går ut på att hämta kraft från den delen av ens inre som känner sig trygg även när man känner sig överväldigad av osäkerhet.

Träning i mindfulness kan betraktas som träning i tillit.

Att öva mindfulness går ut på att vara närvarande i här och nu. Min kropp är alltid här och nu. Min andning också. Att öva mindfulness går därför ut på att utveckla det man kallar för kroppslig medvetenhet som ett alternativ till det vanliga, dominerande konceptuella medvetenheten.

Att vara närvarande i nuet, gör det möjligt för oss att möta livet utan rädsla. När vi medvetet befinner oss i nuet, kan inga tankar på våra förflutna misslyckanden eller framtida farhågor dominera vår uppmärksamhet.

Att medvetet sitta och andas med våra tvivel och problem ger oss chansen att fysiskt uppleva det faktum att våra tvivel och problem är enbart koncept i huvudet, (fantasier med andra ord), medan erfarenheten av att vi finns här och nu är den enda verkliga sanningen. Ju bättre vi blir på att andas och slappna av med våra tvivel, desto starkare tillit kommer vi utveckla.

Tillit till livet och tillit till oss själva som en del av Livet.