Välutbildad?

Av

utbildning

 

”Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?” är en fråga som jag ofta behöver förhålla mig till.

Jag kan närma mig och uppfatta mitt liv från två håll. Utifrån och/eller inifrån.

Världen utanför min kropp är den gemensamma världen, den så kallade objektiva världen. Denna värld kan uppfattas med våra fem sinnen. Den är mätbar och konkret och är därför föremålet för den vetenskapliga forskningen.

Världen innanför min kropp, den så kallade subjektiva världen, är enbart min egen. Jag är den enda som har direkt åtkomst åt den världen och den kan inte uppfattas av andra eftersom den befinner sig bortom räckvidden för våra fem sinnen.

Jag kan dock översätta min inre värld till ord och uttrycka dessa ord i den objektiva, gemensamma verkligheten. Dessa ord, det vill säga mina tankar och känslor kan uppfattas av andra och till och med vara ett föremål för vetenskaplig (psykologisk) studie.

Jag kan också uttrycka min inre värld genom att måla, dansa, fotografera, komponera musik eller skriva poesi eller drama.

Vår moderna utbildning baseras framför allt på den objektiva och vetenskapliga synen på vår tillvaro. Detta är naturligtvis väldigt bra på väldigt många sätt. Att vara välutbildad idag innebär att ha rika och mångfacetterade kunskaper om omvärlden. Vi har det väldigt bra idag tack vare vår välutvecklade förståelse om vår omvärld och hur den fungerar.

Hur jag ska förhålla mig till min inre, subjektiva verklighet är dock ett område som vi knappt får lära oss någonting om. Detta är dock ett område som är minst lika viktigt för ett bra liv.

Där finns det kanske en del av svaret på frågan ”Varför vi mår så dåligt när vi har det så bra?”. Kan det vara så att vi helt enkelt ännu inte är så välutbildade i vårt inre liv? Om så är fallet har vi mycket att se fram emot och en spännande framtid att gå till mötes.