Blåljusyrken

polissss

De flesta människor stöter ibland på stress och obehag i sina dagliga liv.
Vissa måste dock i sitt yrkesutövande dessutom dagligen hantera farliga, kritiska situationer. Till dessa yrkesgrupper hör bland andra poliser, ambulanssjukvårdare, brandmän och väktare.
Igor vägleder oss med stadig hand genom hjärnan och kroppen och lär oss vad som händer vid stress och hur vi kan identifiera tecken på stress innan vi blir dess fånge. På ett konkret och tydligt sätt lär vi oss hur vi kan förbereda oss mentalt inför kritiska högrisksituationer och får verktyg för att bättre hantera dem när de uppstår.
Igor har direkt erfarenhet av högrisksituationer genom att sedan sina tidiga tonår ha tävlat i kampsport på elitnivå, arbetat som dörrvakt i Malmös nattliv, men framför allt, genom upplevelsen av att vara en civil och utsatt ung man mitt i inbördeskriget på Balkan. Dessa erfarenheter har permanent sporrat honom att ägna den största delen av sitt vuxna liv åt att studera, förstå och utveckla kompetensen att hantera det mänskliga psyket under stressande och skrämmande omständigheter.

igor-ambulans

Igor har en sällsynt pedagogisk förmåga i att förmedla, hur vi som fysiska individer kan träna oss i att undvika stress, som annars lätt tar över och styr oss i negativ riktning. Den struktur som Igor använder sig i utbildningssituationen är att han varvar teori och praktiska övningar.
För ambulanspersonalens professionella utveckling ser jag Igors koncept som en betydelsefull del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett förebyggande perspektiv. Igor Ardoris blev mycket uppskattad av vår ambulanspersonal på det sätt han förmedlade ämnet stresshantering.
Jag kan därför varmt rekommendera Igor Ardoris i ämnet stresshantering för ambulanspersonal.
Mina bästa rekommendationer!
Åke Centervärn, Verksamhetschef Ambulanssjukvården Dalarna