Böcker

Stark när det gäller : mental träning för extrema situationer

Boken Stark när det gäller handlar om mental styrka i extrema situationer och är resultatet av ett samarbete mellan pedagogen och mentala tränaren Igor Ardoris och tre experter inom blåljusyrken.
Mer information | Köp

Starka barn genom trygga vuxna

Starka barn genom trygga vuxna

Barn, liksom vuxna, blir starka genom att lära sig att känna en inre trygghet oavsett hur störande omgivningen är. Och denna förmåga går att öva upp genom medveten träning. Det är huvudbudskapet i denna bok.
Mer information | Köp

Trovärdigt ledarskap – att förtjäna teamets tillit

Hur gör du om du leder team och vill göra det baserat på samarbete och tillit? Louise och Igor Ardoris ger dig som chef konkreta metoder för att genomföra förändringen.
Mer information | Köp

Träna din mentala styrka – en handledning

Fysisk styrka definieras som kroppens förmåga att med balans och kontroll hantera fysisk belastning. Tunga vikter kräver starka muskler. Ju tyngre belastning vi klarar av att hantera, desto starkare är vi.
Mer information | Köp

Samurai Mindset-Hängivelsens väg till mental styrka

Boken Samurai Mindset undersöker hängivelsens väg till mental styrka. När vi fokuserar på vårt uppdrag så intensivt att vi glömmer bort vårt eget jag hamnar vi i ett förändrat medvetandetillstånd där vi får tillgång till enorma och mäktiga krafter och resurser. Den som klarar av att ge upp sitt jag och fullständigt leva sig in i sin uppgift belönas med att bli någonting mycket större och mäktigare.
Mer information | Köp

Mind Training

Mind Training – Grunderna i Mental Träning

Hjärnan styr kroppen. Målet med mental träning är därför att vi ska lära oss att använda våra mentala processer för att kunna påverka vårt beteende, våra prestationer och våra fysiska reaktioner.
Mer information | Köp

Hypnothinking

Hypnothinking – FOKUS BORTOM TVIVEL

Med hypnothinking lär du dig verktyg och strategier för utveckling av din mentala styrka i vardagen. Att utveckla förmågan till totalt fokus utgör kärnan i konceptet. Denna förmåga kan du sedan använda dig av i livets alla sammanhang.
Mer information | Köp

Stark på Insidan

Stark på insidan är en annorlunda bok om mental tuffhetsträning. Madeleine Vall Beijner är ett klassiskt exempel på en elitidrottare med enorm vilja, ambition och träningsdiciplin. Samtidigt är hon en ung kvinna med ADHD. Den här boken berättar om en träningsmodell som utvecklades under det tio år långa samarbetet med pedagogen och mentala tränaren Igor Ardoris.
Mer information | Köp

omlag_att_lara

Att lära sig förlora – Vägar till styrka i svåra situationer

Människans egentliga mentala styrka syns sällan i vardagslivet utan visar sig framför allt i stressande och besvärliga situationer. Då, när man som bäst behöver tillgång till sina optimala resurser, blockeras dessa av negativa stressreaktioner. Därför är det viktigt att bygga upp sin styrka innan vi drabbas av motgång.
Mer information | Köp

lycka

Själförsvar – Lycka och att lyckas

Beskrivning från Adlibris: Igor Ardoris är föreläsare, mental tränare och utbildad internationell coach. Lycka och att lyckas är en lättillgänglig, inspirerande och underhållande bok som hjälper dig att utveckla förmågan att lita på dig själva, tro på din framtid, hantera motgångar och förankra positiva känslor i vardagen.
Mer information | Köp

lycka

Hänsyn – Om konsten att ge och ta plats i tillvaron

Beskrivning från Adlibris: Den populäre föreläsaren och författaren Igor Ardoris är tillbaka med en ny tankeväckande bok där han diskuterar en av samhällets viktigaste byggstenar: hänsyn.
Mer information | Köp

målmedvetet

Målmedvetet lärarskap – att arbeta med mätbara och omätbara mål i skolan

Beskrivning från Adlibris: Betyg, kunskapsmål och formell lärarkompetens har lyfts fram som avgörande och viktiga faktorer för skolan. Men det är i det vardagliga mötet mellan lärare och elever som skolans framgång kan förverkligas.
Mer information | Köp

tracks

I spåren av Alexandramannen : att göra skillnad när unga far illa på nätet

Beskrivning från Adlibris: Denna bok följer upp flickornas berättelser om utsatthet, och upplevelser av att ha blivit lämnade i sticket. Kunskapsglappet är fortfarande stort när det gäller livet på nätet.
Mer information | Köp