Föreläsningar

föreläsningar

 

I Igor finner du en ärlig och erfaren föreläsare vars föredrag konstant utvecklas tack vare hans dagliga arbete som pedagog och mental tränare. Sedan 2007 har Igor arbetat med hundratals skolor, företag och organisationer, samt några av de mest framstående idrottarna och musikerna i Sverige.
Igors föreläsningar är alltid interaktiva med praktiska övningar och demonstrationer, vilket gör att publiken kan ta till sig budskapet på ett lätt och roligt sätt.
Det handlar om att uppleva och få insikter istället för att bara lyssna och förstå. Tanken är att du som deltagare direkt efter föreläsningen ska kunna applicera det du lärt dig på konkreta situationer i ditt vardagsliv.
Den röda tråden i Igors föreläsningar handlar om hur vi kan hitta och behålla motivation, balans och mod i vårt dagliga liv, samt hantera vår egen och andras ilska, rädsla och negativitet.
Alla föredrag skräddarsys efter uppdragsgivarens önskemål och behov.

Exempel på teman är:

  • Att lyfta fram det Bästa
   Att lyfta fram det Bästa hos dig själv och dina medarbetare/medmänniskor. I denna föreläsning kommer vi att lära oss vad som krävs för att vi konsekvent ska orka plocka fram våra bästa sidor och hur kan vi hjälpa och uppmuntra andra till att göra samma sak. Teori kombineras med praktiska övningar.?

 

  • Att lära sig förlora – Vägar till styrka i svåra situationer
   Att lära sig förlora handlar om att bygga upp sin kapacitet att fortsätta fungera under tunga, svåra och smärtsamma perioder i vårt liv oavsett om dessa inträffar i vårt arbete, vår hälsa eller i våra relationer. Människans egentliga mentala styrka syns sällan i vardagslivet utan visar sig framför allt i stressande och besvärliga situationer. Då, när man som mest behöver tillgång till sina optimala resurser blockeras dessa av negativa stressreaktioner. Vi lär oss om olika vägar till styrka i svåra situationer.

 

  • Intelligent målsättning
   Hur kan en intelligent målsättning minska vår stress, höja motivation, skapa energi på både lång och kort sikt, samt bringa hopp, ordning och struktur i vår tillvaro? Att sätta mål intelligent innebär att ta hänsyn till hela människan, d v s hennes kognitiva, emotionella och fysiska aspekter.

 

  • Hot- Våld- och Stresshantering
   Denna föreläsning handlar om hur vi kan hitta och behålla motivation, balans och mod i vårt dagliga liv, samt hantera vår egen och andras ilska, rädsla och negativitet – du får uppleva och får insikter snarare än att enbart lyssna och förstå!

 

 • Passion för Lärande
  Det finns en stark koppling mellan vår förmåga till lärande och vår förmåga till topp prestation. I denna föreläsning kommer vi lära oss om den kopplingen och hur vi kan använda oss av den, både i vårt arbetsliv och i vår övriga vardag.

 

nordeaIgor Ardoris var mycket mån om att få till ett bra möte innan uppdraget. Han ville förstå vad vi önskade åstadkomma, det var skönt med tanke på att det var första gången jag planerade en konferens i denna omfattning. Vi ville få till en röd tråd genom de båda dagarna och det var han mycket lyhörd  för
Han kom i god tid till konferensen och han lyssna på en av våra interna föreläsare som var innan honom. Igor lyckades ändra lite i sin powerpoint precis innan sin föreläsning för att knyta an till det vi just lyssnat till och koppla det till den interna föreläsaren innan. Det var proffsigt!
”Igor talade om mental träning och personligt ansvar men på en mycket mer avancerad nivå än övriga föreläsare. De bland deltagarna som själva arbetat mycket med dessa frågor uppskattade Igors föreläsning extra mycket då det gav fler dimensioner och djup till ämnet”
”Roligt att Igor också bjöd på sig själv , sjöng refrängen så bra på sin presentationslåt när han äntrade scenen och hade så bra kroppsspråk och glimten i ögat. Det var inte gapflabb hela tiden men mycket roande då han också skruvade om nycklar i var och en kring det personliga ansvaret
Marie Christie Lindström, Nordea Privat Banking