Om Igor

IMG_0562
Igor Ardoris är fil kand i pedagogik, idrottspsykologisk rådgivare, lic. mental tränare och dipl. mindfulnessinstruktör. Han är också grundare av Budo Mental Träning – mental träning för hantering av svåra situationer.
Sedan 2007 har Igor bland annat utbildat elitidrottare, lärare, blåljuspersonal och företagsledare att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer.

Igor har direkt erfarenhet av högrisksituationer genom att sedan sina tidiga tonår ha tävlat i kampsport på elitnivå, arbetat som dörrvakt i Malmös nattliv, men framför allt, genom upplevelsen av att vara en civil och utsatt ung man mitt i inbördeskriget på Balkan. Dessa erfarenheter har permanent sporrat honom att ägna den största delen av sitt vuxna liv åt att studera, förstå och utveckla kompetensen att hantera det mänskliga psyket under stressande och skrämmande omständigheter.

Jag hjälper människor att förlora.

”Det händer ibland att folk frågar mig vad mitt arbete som mental tränare egentligen går ut på. Mitt svar är alltid att jag hjälper de jag jobbar med att lära sig förlora. ”Vinna klarar de att göra själva”, lägger jag till ibland.

Det är min fasta övertygelse att man inte är en värdig vinnare innan man har lärt sig att bli en värdig förlorare. Det är klart att alla vill vinna, att alla vill lyckas. Men livet är både ljus och mörker, både dalar och toppar, både skratt och tårar.

Innan vi har lärt oss att förlora och ändå behålla vårt lugn och vår värdighet; innan vi har lärt oss att möta vår feghet, vår svartsjuka, vår missunnsamhet och vår osäkerhet och ändå behålla vår självrespekt, kommer vår så kallade ”vilja att vinna” i själva verket vara en desperat och ångestfylld kamp för att inte förlora.

Det jag tror hjälper människor är ökad självkännedom. Vad mitt arbete går ut på är att vara med mina klienter under deras resa och tillhandahålla stöd och support medan de lär sig att förlora.”

 

 

CV

  • Fil Kand. Pedagogik (Lunds Universitet)
  • Förskolelärarexamen (Linné Universitet)
  • Licensierad Mental Tränare (Skandinaviska Ledarhögskolan)
  • Cert. Internationell Coach (International Coaching Community)
  • Idrottspsykologisk rådgivare (Riksidrottsförbundet)
  • Mindfulnessinstruktör (Mindfulnesscenter)
  • Diplomerad Hypnoscoach (Praesto Träning)


Lars-Eric UneståhlIgor utvecklade tidigt ett intresse för försvarsmetoder och motmedel mot människors ondska. Detta ledde bland annat till intresset för österländska kampsporter, där Igor bland annat nådde den nationella eliten i karate.

Eftersom både karate och andra kampsporter från Asien är lika mentala som fysiska födde det också intresset för det ”mentala försvarssystemet” och senare också för ett mentalt ”förändrings- och utvecklingssystem”.

När jag för ca 20 år sedan träffade Igor på en mental träningskurs så såg jag omedelbart att Igor med sin personlighet, sina erfarenheter från krigets Balkan och sin karriär inom kampsporter tillsammans med sitt sätt att se på livet skulle kunna berika tillvaron för många människor.

Så har också skett genom både böcker, träningsprogram, otaliga föredrag, TV program (Igor var starkt bidragande till succén i klass 9A projektet) men också genom att personligen ta sig an enskilda människor och lotsa dem fram till ett bättre liv.

Redan vid vårt första möte insåg jag vilken hjälp jag och den mentala träningen skulle få av Igor. Hans djupa insikter i österländsk filosofi utgjorde en utmärkt bakgrund för att ge den mentala träningen nya perspektiv och utvecklingsmöjligheter.

Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr., Grundare av Mental Träning