Budo Mental Training

Sedan 2007 har jag arbetat professionellt som mental tränare och pedagogisk konsult. Jag har hittills inte träffat på en enda brist, problem eller svaghet hos mina klienter som jag själv inte har brottats, eller fortfarande brottas med. Detta gör att vi kan mötas naturligt, utan dömande och med en inställning av ödmjukhet och medkänsla.
 Denna relation av öppenhet och tillit gör att du kan slappna av och våga vara ärlig med mig, vilket är grunden för hela mitt arbete.

Fysisk styrka definieras som kroppens förmåga att fungera under fysisk belastning. Ju tyngre belastning vi klarar av desto starkare är vi. Jag förhåller mig på samma sätt till den mentala styrkan. Ju högre grad av mental belastning vi orkar hantera och ändå fortsätta fungera, desto starkare är vi mentalt.

Både fysisk och mental styrka kan byggas upp genom regelbunden, långsiktig och systematisk träning. Budo Mental Training handlar om mental styrka och hur den tränas upp.

Genom Budo Mental Training ökar din självkännedom och din förmåga att hantera ilska, rädsla och nervositet. Du kommer att utveckla din förmåga att behålla fokus under press genom 3 basfärdigheter: Spänningskontroll, Andningskontroll och Uppmärksamhetskontroll. Dina möjligheter att göra bra ifrån dig kommer att öka i proportion till minskningen av din rädsla att förlora.

Vi gör täta avstämningar och följer upp träningen tillsammans så att din mentala träning blir en självklar och integrerad del av din vardag, både på och utanför din specifika prestationsaréna. Principerna fungerar som bäst när vi inte längre behöver tänka på dem, när de ”sitter i ryggmärgen”.

mindfulltrain

Jag har haft förmånen att få jobba med Igor i snart fyra år. Jag kontaktade honom för att få hjälp med att bli en vassare fighter. För att lära mig hantera tuffa och pressade situationer i ringen, och inte minst – att lära mig hantera mig själv i dessa lägen.
Igor står för en mycket stor del av mina resultat och min utveckling. Hans stöd och de verktyg han försett mig med har inte bara gjort mig till en tuffare och smartare fighter, utan lika många gånger hjälpt mig utanför ringen och i vardagslivet. Jag har gjort en inre resa jag är väldigt tacksam och stolt över. Igor är professionell, pålitlig och fick mitt fulla förtroende från vårt allra första samtal. Det finns få personer jag litar på mer eller värderar högre
Madeleine Vall, Fighter (1 SM-brons, 2 SM-silver, 4 SM-guld, 2 NM-guld, EM-silver, 2 EM-guld och 2 VM-brons)

 

Lars-Eric UneståhlIgor utvecklade tidigt ett intresse för försvarsmetoder och motmedel mot människors ondska. Detta ledde bland annat till intresset för österländska kampsporter, där Igor bland annat nådde den nationella eliten i karate.

Eftersom både karate och andra kampsporter från Asien är lika mentala som fysiska födde det också intresset för det ”mentala försvarssystemet” och senare också för ett mentalt ”förändrings- och utvecklingssystem”.

När jag för ca 20 år sedan träffade Igor på en mental träningskurs så såg jag omedelbart att Igor med sin personlighet, sina erfarenheter från krigets Balkan och sin karriär inom kampsporter tillsammans med sitt sätt att se på livet skulle kunna berika tillvaron för många människor.

Så har också skett genom både böcker, träningsprogram, otaliga föredrag, TV program (Igor var starkt bidragande till succén i klass 9A projektet) men också genom att personligen ta sig an enskilda människor och lotsa dem fram till ett bättre liv.

Redan vid vårt första möte insåg jag vilken hjälp jag och den mentala träningen skulle få av Igor. Hans djupa insikter i österländsk filosofi utgjorde en utmärkt bakgrund för att ge den mentala träningen nya perspektiv och utvecklingsmöjligheter.

Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr., Grundare av Mental Träning