För skola

skolaJobb
Igor blev bekant för hela Sverige när han medverkade som en av ”superpedagogerna” i den uppskattade tv-serien Klass 9A.
 Igor har sedan dess anlitats av en mängd skolor runt om i Sverige för att fortbilda och inspirera lärare. Igor handleder med stor kunskap, värme och en god portion humor personalen mot konkreta målsättningar, ny inspiration och en mer hälsofrämjande arbetsplats. Principerna i hans koncept är verklighetsbaserade, tydliga och konkreta
Igor arbetar runt frågor som hur man kan förbättra kommunikationen på arbetsplatsen, strukturera vardagen i arbetet för ökad trivsel och minskad stress hos personalen, samt i principerna för hur man utvecklar ett samarbete som på en och samma gång höjer lärarnas energi och ökar måluppfyllelsen.
Igor handleder också rektorer och arbetsledare individuellt i hur de på ett professionellt, effektivt och tydligt sätt kan lyfta och stötta sin personal för att skapa en skola där både elever och lärare trivs och växer.

 

skolfor

 

Igor har skapat ett fantastiskt och utvecklande klimat där han på ett utmärkt sätt lotsat våra studenter i ovisshetens Lunds Universitet (Musikhögskolan i Malmö)gränsland, i gråzonernas förlovade gränder och gett studenterna möjlighet att sätta ord på sina rädslor och förhoppningar. Vi är nu otroligt glada för att vårt samarbete nu tar ett vidare steg och i en form där vi genom Igors kompetenser och färdigheter kan utveckla både oss själva, våra studenter och vår verksamhet ytterligare.
Lunds Universitet (Musikhögskolan i Malmö)

 

SkövdeIgor anlitades till vår skola där vi har elever som utmanar personalens ledarskap i många situationer. Igor hjälpte oss på ett strukturerat vis att hitta våra individuella styrkor och sammanfoga dessa så att vi har kunnat bilda ett starkt och synkroniserat team. Med sin erfarenhet samt sitt ödmjuka och professionella sätt lyckas han komma såväl elever som personal nära vilket är en förutsättning för att kunna påverka ett agerande. Elever upplever att han har ”krupit in i huvudet” på dem och personalen känner sig bekräftade, stärkta och boostade inför kommande utmaningar.
Zophia Zander Norell, rektor Rydskolan Skövde