Igor Ardoris logo

IGOR ARDORIS

Relaxing Under Pressure

Vem är

IGOR ARDORIS

Igor Ardoris är grundare av Mindfulnessbaserad Mental Träning – ”Inner Martial Art”. Han är pedagog, mental tränare, mindfulnessinstruktör, föreläsare och författare. Igor utbildar bland annat elitidrottare, lärare, polis, ambulanssjukvårdare och företagsledare i att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer.

WORKSHOPS/UTBILDNING

Igor utbildar bland annat elitidrottare, lärare, polis, ambulanssjukvårdare och företagsledare i att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer.

FÖRELÄSNINGAR

I Igor finner du en ärlig och erfaren föreläsare vars föredrag konstant utvecklas tack vare hans dagliga arbete som pedagog och mental tränare.

Läs Mer

MINDFULNESSBASERAD MENTAL TRÄNING

Genom MBMT (Mindfulnessbaserad Mental Träning ) ökar din självkännedom och din förmåga att hantera ilska, rädsla och nervositet.

Läs mer

-Det händer ibland att folk frågar mig vad mitt arbete som mental tränare egentligen går ut på. Mitt svar är alltid att jag hjälper de jag jobbar med att lära sig förlora. ”Vinna klarar de att göra själva”, lägger jag till ibland