Stella

Av

Stella är ett politiskt och
religiöst obundet mentorprogram som riktar sig till tjejer i åldrarna 16-20 år.
Mentorprogrammet utgår från tron på varje människas inneboende kraft och
betydelsen av goda vuxna förebilder. Stellas mål är att stärka tjejernas självbild,
få dem att fundera över sina drömmar och visioner, samt ge dem verktyg att
hantera livets upp- och nedgångar. Varje år deltar 40-50 tjejer i Stockholm
programmet och enligt de kontinuerliga utvärderingarna är mer än 90% av tjejerna
nöjda med sitt år i Stella.
Du kan läsa mer om Stella på
stiftelsenstella.se
Jag har sedan 2009 varit en
av ”Stellas vänner”, det vill säga en av personer och företag som har stöttat
mentorprogrammets verksamhet. Maria Rosvall, som är Stellas grundare har
nyligen bett mig att skriva några rader kring mina bevekelsegrunder. Så här
kommer de:   
När jag växte upp har jag
ofta känt mig besviken på (och sviken av) vuxna i min omgivning. Jag upplevde ofta
att vuxna var riktigt bra på att berätta om hur saker och ting borde vara, men
inte alls lika bra på att själva leva efter sina ”predikningar”. Ganska tidigt
har jag förstått att kunskap och kompetens inte är samma sak.
Många kan prata, men få kan i
vardagen demonstrera det som de förstår i teorin. Många vuxna kan ge råd om att
man inte ska stressa, medan de själva kan plågas av spänningshuvudvärk,
sömnlöshet och magkatarr. Många uppmanar ungdomarna att tro på sig själva,
medan de själva brottas med dålig självbild och bristande självkänsla. Många
kräver disciplin och struktur av barnen, utan att för egen del vara varken disciplinerade
eller särskilt strukturerade i sin egen vardag.
Sedan sju år tillbaka har jag
arbetat professionellt som mental tränare. Mina egna svårigheter och livserfarenheter
har sporrat mig till att ägna hela mitt vuxna liv åt att leta efter effektiva
sätt att hantera livets utmaningar. Min önskan är att det jag lärt mig genom
åren ska göra skillnad för andra och det är här som ”Stella” kommer in i
bilden. Stellas vision är att utveckla
stjärnor – Stellor som lyser starkt av egen kraft!
 Kan man ärligt talat ha bättre mål i livet?
Jag känner mig därför både stolt och tacksam över äran att få vara Stellas vän.
Igor Ardoris