1. Ordentliga förberedelser

Av

areyouprepared

 

En övning som jag ofta brukar göra med mina klienter är att jag ber dem att ta fram två papperslappar. På den ena skriver man rubriken: ”Det jag inte kan kontrollera”. Den andra får rubriken: ”Det jag kan kontrollera”.

I varje situation oberoende av sammanhanget finns det faktorer som vi kan kontrollera och faktorer som vi inte har kontroll över.

Om det gäller idrott t ex, det vi inte kan kontrollera är domarna, motståndare, medspelare, vädret, publiken, skador, förkylningar etc. Om det gäller arbete; det vi inte kan kontrollera är chefen, kunderna, medarbetarna, politikernas beslut, vädret, vad media skriver om oss, förkylningar etc.

Ibland säger folk ”Fast det stämmer inte! Vi kan visst påverka dessa faktorer”. Och då brukar jag be dem om lite tålamod och påminna de om rubriken som står överst på listan; att den heter ”Det jag inte kan kontrollera”, inte ”Det jag inte kan påverka”.

Att kunna kontrollera något innebär att helt och hållet kunna styra över det.

Vad kan jag då kontrollera? Vad hamnar på den andra listan?

Om det gäller t ex idrott, det vi kan kontrollera är våra egna förberedelser, vår egen inställning, vårt sätt att kommunicera, våra matvanor, vår återhämtning, vår fysiska träning, vår mentala träning, våra värderingar… Om det gäller arbete, det vi kan kontrollera är… (hör och häpna) samma faktorer! Också om det gäller våra relationer, vårt samhälle eller vår hälsa.

Nästa steg i den här övningen går ut på att ta den listan som innehåller faktorer som vi inte kan kontrollera, skrynkla ihop den och slänga den i papperskorgen. Alternativt kan man elda upp den. Varför? För att ju mer vi fokuserar på faktorer på denna lista desto mer kommer vi fyllas med känslor av utsatthet och hjälplöshet. Desto mer är det synd om oss. Desto mer känner vi oss som offer i sammanhanget.

Den andra listan ska skrivas på nytt i större format, ramas in (eller lamineras) och sättas upp på ett synligt ställe i t ex vårt arbetslagsrum, på ens skrivbord eller på insidan av ens träningsväska om man är idrottare. Detta för att vi ska ständigt bli påminda om faktorer som vi kan styra över.

Det är med fokus på dessa faktorer som vi har en möjlighet att aktivt påverka vår verklighet. Det är med fokus på dessa faktorer som vi kan ta kontrollen över vårt liv i den utsträckningen som det är möjligt.

Det tragiska är när vi, människor, lägger så mycket fokus på allt det som är bortom vår kontroll att vi ”glömmer bort” att göra något med det vi skulle kunna styra över.