2. Emotionell Stabilitet

Av

emotional-balance

 

Det är ett faktum att vårt emotionella tillstånd bestämmer kvaliteten på våra tankeprocesser. När mitt sinne i nuet domineras av oro, rädsla eller depression, blir det väldigt svårt att få ett realistiskt perspektiv på saker och ting. När jag försöker ta itu med olika problem medan jag känner mig trött, sliten eller ”nere”, kommer det med störst sannolikhet leda till att jag får hjälplösa, uppgivna och pessimistiska förväntningar på framtiden.

Det är viktigt att förstå att vi allihop tolkar vår verklighet. Men sättet vi tolkar vår verklighet på har en tendens att bekräfta sig själv och bli det man inom psykologi kallar för självuppfyllande profetia. Om jag förväntar mig att jag kommer känna mig stressad och göra dåligt ifrån mig i en viss situation är risken stor att de förväntningarna kommer att besannas.

Negativa förväntningar på framtiden påverkar min energinivå i nuet och den negativa spiralen blir på det igångsatt. När mina farhågor sedan besannas ser jag det som ett bevis att jag har haft ”rätt”.

Därför är det mycket viktigare att ställa sig frågan ”Vilket är det bästa, (mest konstruktiva, mest givande i sammanhanget) sättet att uppfatta den här situationen på?”; istället för att fråga sig ”Vad som är sant?”, eftersom psykologiska ”sanningar” i själva verket är subjektiva tolkningar av verkligheten.

Det är också ett faktum att ingen kan vara rädd och avslappnad på en och samma gång. När vi har övat upp färdigheten att snabbt kunna sänka vår spänningsnivå, oberoende av vilken situation vi befinner oss i, kommer vi känna oss mycket mer trygga och säkra inför utmanande situationer i framtiden.

Därför är färdigheten att fysiskt slappna av och andas under stress en så viktig förutsättning för vår förmåga att acceptera situationen som den är just nu. Då frigörs vår uppmärksamhet som vi sedan medvetet kan rikta mot en önskad framtid.