Inifrån och ut

Av

L-E

 

Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, den mentala träningens grundare (och min mentor sedan 20 år tillbaka), definierar den mentala träningen som ”all träning som inte är fysisk och som leder till att individen fungerar och mår bättre.”

Fungerar bättre i sin hälsa, sitt arbete och sina relationer; och mår bättre i sitt liv som helhet. Syftet med den mentala träningen är ett bättre liv för individen och visionen är en bättre värld. En bättre värld som skapas som en konsekvens av att fler och fler individer genom den mentala träningen utvecklar ett bättre liv.

Våra fysiska och mentala resurser utgör en helhet och det finns ingen tydlig gräns var kroppen slutar och psyket tar över eller vice versa.

I den mentala träningen betonar vi dock det mentala i första hand och jag tror att det kan vara lätt att missa vikten, omfattningen och konsekvenserna av detta sätt att närma sig verkligheten.

Den fysiska tillvaron är konstant utsatt för förändringar. Även om kroppen är frisk och stark för tillfället blir den svagare med ökad ålder eller när vi råkar ut för skador och sjukdomar. Detsamma gäller för hela samhället; hela världen för den delen. Även om allting skulle fungera perfekt är det bara en fråga om tid innan saker och ting förändras och de etablerade strukturerna rasar och ger vika för nya, förändrade förutsättningar.

Om vi låter den föränderliga och instabila fysiska tillvaron styra och ställa med vårt inre, mentala välbefinnande kommer vi aldrig någonsin kunna njuta av ett liv baserad på lugn, trygghet, kärlek och medkänsla. När allting flyter på enligt det bästa scenariot kan vi uppleva stunder av livsglädje och inre trygghet, men även i sådana stunder vet vi innerst inne att det inte kommer att hålla för alltid.

Att leva sitt Liv ”utifrån och in” innebär därför en konstant underliggande känsla av oro och rädsla för förändringar som vi vet att vi inte kan fly från.

I den mentala träningen strävar vi efter att närma oss Livet ”inifrån och ut”. Vi erkänner och accepterar det faktum att kroppen och psyket utgör en helhet och att yttre problemen oundvikligt påverkar vårt inre välbefinnande. Hela poängen med den mentala träningen är att genom en systematisk, långsiktig och utprövad träning stärka vårt psyke så att det inte så lätt låter sig påverkas av yttre, opålitliga omständigheter.

Hela syftet med den mentala träningen för mig är därför strävan att bli så mentalt stark att min mentalitet ska kunna höja sig over ofördelaktiga omständigheter; modigt ta itu med svåra situationer, skapa bättre livsvillkor för mig och min omgivning och på det sättet bidra till en bättre värld.

Att betona det mentala innebär därför att ta initiativet och att aktivt ta ställning för ett bättre liv, bättre samhälle och en bättre värld. Och att göra det framför allt i svåra och utmanande tider. För att hantera lätta tider behövs det ju ingen träning.

Låt oss träna tillsammans.