Äldre eller Bättre?

Av

vino

För mig fyller den mentala träningen ett otroligt viktigt syfte och det är att utveckla och träna upp min förmåga att förlora. Jag sätter ett likhetstecken mellan begreppen ”Mental Styrka” och ”Mental Mognad”.

Det finns åtminstone tre svåra motståndare som vi aldrig riktigt kan besegra. Dessa är åldrande, sjukdom och död. Och detta gäller om vi enbart begränsar oss på vårt eget liv. Om vi dessutom utvidgar vårt fokus så att det innefattar våra nära och kära blir även deras förluster samtidigt våra förluster.

Idag är den första dagen på det nya året, men vad exakt innebär det i praktiken? Har jag bara blivit ett år äldre, eller kanske ett år bättre? Med bättre menar jag mentalt starkare/mognare.

På engelska beskrivs fysisk styrketräning som ”progressive resistance training”. För att utveckla sin fysiska styrka gäller det att kontinuerligt och progressivt öka graden av motstånd på sina övningar. Det gäller att konsekvent fortsätta utmana sig själv. Jag närmar mig den mentala träningen med samma attityd.

Att lära sig förlora, går ut på att sträva efter att möta både medgångar och motgångar med en ökad grad av emotionell stabilitet, avspänning och självdistans. Då kommer vi växa och mogna med åren. Vår mentala styrka kommer långsamt men säkert att öka och utvecklas.

Annars kommer besvikelser och sorger som vi får erfara under vår livstid läggas på hög från år till år. De kommer med tiden tynga ner oss och göra oss mer bittra och cyniska, vilket i sin tur leder till ett mera aggressivt, hänsynslöst och destruktivt beteende.

Det främsta syftet med att träna mentalt är därför inte att utveckla en person som alltid vinner, utan att utveckla en person vars personlighet och karaktär alltid utvecklas; även när man förlorar.