Att våga sjunka

Av

När vi övar Mindfulness meditation lär vi oss att sitta med en upprätt och värdig hållning och koncentrera oss på vår andning. Vi sitter lugnt och stilla och varje gång vår uppmärksamhet vandrar i väg, så för vi den vänligt och envist tillbaka på vår hållning och andning. Det är så enkelt, men långt ifrån lätt
Genom träning i Mindfulness lär vi oss att lugnt och värdigt möta vårt inre. Medan vi sitter stilla, blir vi öppna och mottagliga för vårt inre. Vi kommer i kontakt med våra tankar, känslor, farhågor, förhoppningar och föreställningar. Vi låter de stiga upp. . . betraktar dem och för vår uppmärksamhet tillbaka på vår andning och vår hållning.
Vissa tankar och känslor är skrämmande. En del minnen är smärtsamma, eller väcker ilska och frustration. En del föreställningar är lockande och lustfyllda. Genom träning i Mindfulness får vi en konkret, fysisk erfarenhet att vi kan möta allt detta som finns i vårt inre, komma i direkt kontakt med det och samtidigt inte ätas upp av det, inte fastna i det, inte styras av det, utan låta det vara som det är och ”flyta med det”.
Att träna sig att möta sina brister och svagheter med lugn och balans påminner om att lära sig simma. Vi lär oss att flyta med vattnet, sjunka ner under ytan helt och hållet, ända ner i botten, för att sedan stiga upp igen och fortsätta flyta.
En person som inte kan simma i sina känslors hav bär på en ständig ängslan och rädsla. Denna kostar oss mycket energi, humör och slutligen hälsa. När en person som inte kan simma, hamnar på djupt vatten, blir hon rädd och tänker: ”Jag får inte sjunka, jag får inte sjunka.” Det är då vi får alltfler kallsupar och till slut drunknar.
Men om den personen slutar kämpa och tänka, utan lär sig slappna av och lugnt sjunka ända ner till botten, samtidigt som hon förblir lugn och avslappnad, kommer hennes kropp helt naturligt att flyta upp till ytan.
Varken vatten eller våra känslor är farliga i sig. Det är vår oförmåga att möta och hantera dem, och inte minst vår ovilja att lära oss möta och hantera dem som är farlig.