Beslut

Av

beslut

 

Inom idrott har man ett ordspråk att ingen någonsin blir en mästare. Hur det går till istället är att man bestämmer sig att för att äta, sova, träna, tänka och agera som en mästare. Oavsett om man känner för det eller inte.

Samma princip gäller för ens ”mindset”, det vill säga, ens attityd, ens mentala inställning.

Först behöver vi komma fram till vad god attityd innebär för var och en av oss. Att vara modig? Att vara lösningsfokuserad? Att vara omtänksam? Rättvis?

Sedan gäller det att bestämma sig att varje dag agera som en sådan person. Saken är den att ingen av oss är enbart modig eller enbart omtänksam. Att vara människa innebär att ha tillgång till hela skalan av mänskliga känslor.

Det betyder att även modiga människor känner sig skraja på insidan. Omtänksamma människor brottas med sin själviskhet. Rättvisa människor behöver tygla sin godtycklighet, etc.    

Att ta ett beslut handlar i praktiken om att konsekvent ta ett och samma beslut på nytt varje dag och vid varje nytt tillfälle.

Motstridiga och motsatta känslor gör beslutstagandet lika svårt varje gång. Men frågan är om mod hade varit modig om man inte behövde bekämpa sin ångest? Om omtänksamhet hade betytt något om det inte fanns själviskhet som drog oss åt ett annat håll?

En bra attityd är ingenting vi har utan något som vi behöver välja på nytt om och om igen.