Bra eller duktig

Av

duktig

Oavsett om mitt uppdrag gäller idrott, skola eller företag och organisationer kommer jag konstant i kontakt med två olika typer av attityd (mindset) som i sin tur bestämmer kulturen i hela organisationen. Vissa strävar efter att vara duktiga i sitt arbete. Andra strävar efter att vara bra.

Enligt mig är den som vill vara duktig framför allt fokuserad på att göra rätt och är därför framför allt intresserad av frågan hur någonting ska göras. Sedan gäller det att följa instruktioner och göra som man blivit tillsagd, vilket vill säga, att använda rätt metod. En sådan person är sällan bekymrad om det han/hon gör kommer bära frukt och leda till goda effekter så länge ingen kan säga att man har gjort något fel.

Den som vill vara bra är fokuserad på att göra en positiv skillnad. En sådan person är framför allt intresserad av vad som behöver göras och varför det behöver göras; vilket vill säga, det som är mål och syfte med uppgiften (uppdraget). Så länge mål och syfte är klara har man inga problem med att förbättra gamla eller till och med uppfinna nya metoder.

Never confuse motion for action” är ett fantastiskt citat från Benjamin Franklin. Aktivitet och handling är inte samma sak. Många människor har en tendens att fastna i olika aktiviteter för aktiviteternas egen skull. Man planerar för planeringens skull. Håller möten för mötens skull. Arbetar för arbetets skull; tränar för träningens skull och undervisar för undervisningens skull.

När vi väljer att agera utifrån en intention att göra en positiv skillnad; att nå målet och uppfylla syftet med det vi gör; Det är då som vår aktivitet har förtjänat att få kallas en handling.

Min erfarenhet är att människor som vill vara duktiga blir lätt stressade och otrygga så fort förutsättningarna förändras. De tar sällan eget initiativ och kräver att deras ledare (lärare, chef) ska förse dem med detaljerade instruktioner för varje ny situation som de råkar ut för. De är också mer intresserade av vad andra tycker om deras insatser, jämför sig ofta med varandra, väntar sig beröm och har lätt att känna sig kränkta och icke uppskattade (fokus på yttre motivation). De kostar organisationen mycket tid och energi.

Människor som vill vara bra är i regel självgående och lösningsfokuserade. De vet vad de vill åstadkomma och gör vad de uppfattar behöver göras för att nå det uppsatta målet. Så länge ingen lyder men av det man gör och så länge man inte bryter mot lagen är det bara att ”köra på” som gäller. De drivs av lusten att lösa problemet och ”kicken” av att skapa positiv skillnad (fokus på inre motivation). Inte minst, finner de mycket glädje i att utvecklas och bli bättre.

Vi behöver träna upp fler människor vars avsikt är att göra bra.

De duktigas tid är förbi. Idag förändras allting fort och det sliter hårt på den som bara vill göra rätt.