Den Mörka Sidan

Av

Vanligen reagerar vi mycket
ilsket och ängsligt när vi är tvungna att förnimma (bli medvetna om) våra egna
brister och svagheter. Hat, liksom ofta även rädsla och vrede, tolkas som något
fult, någonting att skämmas över eller någonting förbjudet.  Som om en ”god eller perfekt” människa inte
bör ha negativa känslor. Det är just dessa stränga krav på oss själva, andra
människor och samhället som leder till att vi förförs av ”Den Mörka sidan”. Vi handlar mot oss själva i syfte att
undvika medvetenheten om det som ”inte får finnas”.
 
En sådan ”censurmentalitet”
leder till att de från medvetandet undertryckta negativa känslorna ”rotar sig”
och får kontroll över vårt beteende och våra relationer. Ju mer vi censurerar
någonting, desto mer aktiveras det censurerade. Det vi strävar efter att
glömma, finns ändå konstant i minnet. Ju mer vi kämpar mot någonting, desto mer
uppmärksamhet ger vi åt det.
”Den Mörka sidan” vädjar
till vår narcissism, vår perfektionism och vårt storhetsvansinne och intalar
oss att vi har rätt att kräva att vi själva, alla andra och hela världen skal
rätta sig efter våra krav, tolkningar och idéer om perfektion. När detta inte
sker uppmuntras vi av ”Den Mörka sidan” att ta till kamp och våld för den ”goda
sakens skull”. Vi kämpar ju, i slutändan, för en ”perfekt” värld och då är det
ok att tvinga andra att rätta sig efter vår vilja. ”Man får knäcka några ägg om
man vill göra omelett”, eller vad är det man brukar säga?
Det finns inte en endaste
människa som är perfekt. I oss alla finns det brister av alla slag, på olika
sätt och i större eller mindre utsträckning. När vi strävar efter att förneka
(eller utrota) dessa brister hamnar vi både i strid med oss själva och
omvärlden. Vi blir slavar under ”Den Mörka sidan” och skapar mera lidande,
elände och sorg i världen.
Våra svagheter behöver inte
elimineras. De behöver inte försvinna. Det
är inte farligt att vi har dem så länge de inte har oss.
”När trollen
kommer ut i dagsljuset – spricker dem”. ”Trollen” är alla våra värderingar,
avsikter och attityder som leder till destruktivt handlande och som vållar
skadliga känslor av rädsla, hat och vrede. ”Dagsljuset” är metafor för vårt
medvetande. När vi tillåter oss att bli medvetna om våra brister, kan vi börja
ta ansvar för dem.
”Den Mörka sidan” kan bara
finnas så länge ljuset förnekas. Mörker är enbart frånvaro av ljus och
existerar inte av sig självt.