Ett gott råd

Av

progress

Ett gott råd

Om du har bestämt dig att börja meditera, då har jag ett riktigt väredefullt råd för dig och det är att börja på en nivå som egentligen känns för lätt. Jag önskar att någon hade gett mig det rådet. Det hade sparat mig mycket slit och frustration.

Att börja på en nivå som känns för lätt kommer tillåta dig en känsla av framgång och utveckling under en längre tid; och framgång, som vi redan vet, har en tendens att leda till nya framgångar.

De flesta av oss har bråttom. Vi vill gärna utvecklas fort och börja meditera ”på riktigt”, d.v.s. de långa, hårda passen. På det sättet kommer du gå framåt ett tag; under några dagar eller några veckor. Men sedan kommer du att fastna – och börja hoppa över dina pass, och till slut tröttna på det hela.

Det handlar om att gradvis och långsamt öka längden på dina meditationspass vilket är någonting som många har svårt att ta till sig. De vill gärna direkt sätta igång med många och långa perioder av meditation. Detta är naturligtvis ingenting annat än ego, och ingenting är så skadligt för ens meditationsträning som ens ego.

Att skynda långsamt ger mest belöningar på längre sikt. Folk brukar opponera sig när jag föreslår att deras mål ska vara att komma upp till 15 minuter meditation om dan under det första året. De vill hellre ha ett program där de ska komma upp till en timme meditation om dan inom en åtta veckors period. När de säger detta, brukar jag fråga dem hur mycket har de mediterat under det senaste året och hur mycket har deras meditation utvecklats under det senaste året. Då brukar de som regel tystna och titta bort.

Strive for PROGRESS not perfection.