Feelings

Av

feelings

Det finns många som fortfarande tror att den mentala träningen går ut på att man ska lära sig att tänka på ett bättre sätt. Och att tänka på ett nytt sätt kan absolut göra en viss nytta, men är enligt min erfarenhet långt ifrån tillräckligt.

Enligt Nils-Egil Rosenberg är målet med den mentala träningen att: ”Inse känslornas betydelse för vårt liv och att lära sig hantera och påverka sina känslor”. I sin bok ”En Mental Träningslära för idrotten” (SISU Idrottsböcker och Olympisk Support 1998), betonar han vikten av känslorna för alla aspekter av ens liv och menar att ”Allt vad vi strävar efter är egentligen känslor, upplevelsen i sinnet av goda känslor.”

Varför är känslorna så viktiga för oss?

En del av svaret är att det finns många fler neuroner som leder från hjärnans emotionella centra till hjärnans rationella delar än vice versa. Detta innebär att vår emotionella respons till saker och ting kan vara snabbare än vår förmåga att tänka och är dessutom ofta starkare än de tankar vi har.

Om någon lägger ut en vanlig planka på golvet och ber dig att balansera på den breda planksidan tvärs över rummet, kommer du med största sannolikhet att klara det utan någon större svårighet. Om vi däremot kommer överens att du om tre dagar skall gå på samma planka, men med den skillnaden att plankan kommer att placeras över en 50 meter djup ravin; kommer du de kommande dagarna med störst sannolikhet plågas av oro och rädsla.

Inga intellektuella och logiska resonemang kommer att vara till större hjälp i kampen mot ens darriga knän och ens torra mun. Om du trotts allt skulle våga dig upp på plankan är risken för att du skulle falla ner dramatiskt mycket större när den ligger på 50 meters höjd än på platta golvet.

Genom känslorna skickas budskap till vårt upplevande jag om vad som händer i vårt inre. Våra känslor informerar oss om sanningen. Våra känslor är (vår) sanning!

Frågan är om vi har förstått att vi har potential att själva påverka och styra över våra känslor; och i och med detta, styra över våra sanningar?

Tänk dig än värld där människor först och främst ser till att befinna sig i sitt mest harmoniska och balanserade känslotillstånd innan de ger sig i kast med att fatta beslut om saker och ting. Hur skulle en sådan värld se ut?