Från Källan

Av

Kalla 3

 

Våra mentala och våra fysiska resurser är två aspekter av en och samma helhet. Det mentala kan betraktas som en del av kroppen som vi inte kan se, medan kroppen kan beskrivas som vårt sinnes påtagliga aspekt.

Vi kan också jämföra kroppen med en flod, där sinnet motsvarar flodens källa ur vilken kroppen flyter fram. Det som finns vid källan kommer visas längs flodens ström; på samma sätt som våra tankar, känslor, tolkningar och föreställningar om Livet och vårt eget värde påverkar vår fysiska hållning, våra ord, handlingar och vårt välbefinnande.

Det har både skrivits och sagts en hel del om vikten av ens självbild, dvs hur sättet man ser på sig själv och värdet man tillskriver sig själv påverkar ens beslut och livskvalitet. Just nu vill jag dock lyfta fram en, så vitt jag vet, icke så omtalad aspekt av självbilden; nämligen kopplingen mellan hur vi ser på Livet och hur vi ser på oss själva som en del av Livet.

Livet har två aspekter. En skapande och en förstörande. Om vi utgår från Livets skapande aspekt, kan vi med rätta påstå att Livet (Gud, Naturen, Kraften, etc) och kärleken är synonymer. Om man å andra sidan fokuserar på den destruktiva sidan har man både grund och belägg att betrakta Livet både som något hemskt och obarmhärtigt. Det finns fog för båda perspektiv och människan är den enda varelsen på vår jord som har den mentala kapaciteten, lyxen och förbannelsen att kunna välja sitt perspektiv.

Det enda vi kan vara säkra på är att det fysiska Livet är i konstant rörelse, konstant förändring. Det vi inte vet är om förändringens riktning är positiv eller negativ. Detta är något som vi får bestämma oss för.

För att vi ska kunna leva ett meningsfullt, kreativt, kärleksfullt och glädjefyllt Liv, måste vi bestämma oss för att inta det positiva livsperspektivet och konsekvent hålla fast vid övertygelsen att Livet rör sig i en positiv riktning och att Liv är detsamma som kärlek.

Om vi å andra sidan utgår ifrån en inre ståndpunkt att Livet är ingenting annat än ett tragiskt slagfält där dem starka trycker ner de svaga, kommer alla våra beslut, handlingar och konsekvenser vittna om och förkroppsliga denna övertygelse.

Livet säger inget och låter oss välja. Det som finns vid källan visas längs flodens ström.