God eller snäll?

Av

do no harm

Är det verkligen möjligt att ”do no harm, but take no shit” i praktiken?

Min erfarenhet är att det visst är möjligt, men att det kräver en mental inställning där man bestämmer sig för att vara en god människa istället för att bara vara en snäll person.

Vad är då en god människa? För mig är det just definierat med den här ”do no harm” delen. En god människa vill göra gott för sig själv och sin omgivning, men dessutom göra det på ett sätt som inte skapar problem för någon annan. Historien är full av exempel på människor som har orsakat mycket lidande och elände för sin omvärld men försvarat sig med påstående att det var i ett ”gott syfte”. Eller hur?!

Det som är gott för en spindel är en katastrof för en fluga. Men varken flugor eller spindlar besitter förmågan att reflektera över etik och moral i sitt beteende. Det enda de kan och klarar av är att följa sina instinkter, dvs agera i enlighet med sin biologiska programmering.

Vi människor kan välja att agera som om vi vore djur eller insekter. Men då har vi valt att göra så. Till skillnad från andra biologiska organismer har vi makten, kapaciteten, friheten och inte minst ansvaret att välja hur vi vill agera. En god människa lyssnar därför noga på sitt samvete och gör alltid sitt bästa i sin strävan att det som han eller hon uppfattar som gott inte ska innebära ont för någon annan. Och detta är svårt. Riktigt svårt!!

Vad är då att vara snäll?

Att vara snäll är för mig en social konstruktion. Där räcker det inte längre med strävan efter att göra gott med hänsyn till både sig själv och helheten. Att vara snäll handlar framför allt om att få andra att tycka att jag är bra. Det viktigaste är inte att agera i harmoni med mitt samvete eller med vad som är etiskt eller moraliskt korrekt. Syftet med att vara snäll är att vara omtyckt. Att vara snäll är i själva verket enbart en överlevnadsstrategi som i sig inte har mycket med humanistiska värderingar att göra.

Som vi redan har konstaterat… Det är riktigt krävande att försöka göra gott med hänsyn till både sig själv och omvärlden; Att göra gott på ett ställe utan att samtidigt orsaka ont någon annanstans. Därför är jag inte intresserad av att dessutom sträva efter att jobba (lobba) för att övertyga andra om att jag också är snäll.

Do no harm, but take no shit”, tolkar jag och tillämpar därför på följande sätt:

Jag strävar efter att handla så att det blir bra både för mig och min omvärld. Om jag märker att mina handlingar på något sätt har bidragit till någon annans konkreta lidande kommer jag stoppa och backa direkt; uppriktigt beklaga, be om ursäkt och aldrig göra om det. Jag kommer också göra allt jag kan för att kompensera för det eventuella lidande som mina handlingar har åsamkat.

Med det sagt, vill jag påpeka att det är för mig en stor skillnad mellan att göra gott och låta mig hunsas av andras egon. Om vi inte kan leka fint, det vill säga behandla varandra med samma hänsyn och respekt, behöver vi inte leka alls. Vi kan lämna varandra ifred och fortsätta på var sin respektive väg.

Jag vill leva ett värdigt liv och behöver inte bli gillad för det.