Makt

Av

MAKT

Det finns två olika typer av makt, nämligen:

  1. Makt över andra
  2. Makt över sig själv.

Båda typer av makt har sina för och nackdelar och sitt respektive pris.

  1. När det gäller att skaffa sig makten över andra, så handlar det om att vara använda sig av påtryckningar, manipulation, hot och våld för att sätta skräck i andra människor och tvinga dem till underkastelse. Fördelen med denna typ av makt är att man kan snabbt skaffa sig ekonomiska och sociala fördelar och bli en ”herre på täppan”.

Priset man betalar för den typen av makt är ensamhet, känslomässig isolering och en konstant känsla av utsatthet och paranoia. Det är omöjligt att känna sig trygg när man innerst inne vet att man själv kan bli utsatt för samma typ av behandling som man utsätter andra för. Det finns en konstant risk att någon som är mera hjärtlös, ännu mera galen och ännu mera grym kommer köra över en, på samma sätt som man själv har kört över andra. Därför tvingas dessa människor att bli mer och mer extrema i sin maktutövning och offra större och större portioner av sin medmänsklighet. De lever och dör fruktade, men ytterst sällan älskade.

  1. Att skaffa sig makt över sig själv handlar framför allt om självdisciplin. Ju mindre vi styrs av våra begär, rädslor och impulser, desto svårare blir det för andra att utpressa oss, skrämma oss eller manipulera oss. Jag framkastar tanken att den viktigaste källan till andras makt över oss är vår rädsla för döden. Fördelen med denna typ av makt är ett liv i kärlek, värdighet och integritet. Den som skaffat sig makten över sig själv och sina rädslor och begär kontrolleras inte av yttre faktorer. En sådan person kan hellre välja att dö än att böja sig för andras påtryckningar. Därför kan en sådan person unna sig att älska utan rädsla och att leva ett liv med frihet i sinnet.

Priset man betalar för den typen av självmakt är hårt arbete, en viss grad av social avskildhet och smärtsamma och regelbundna insikter om ens egna fel, brister och tillkortakommande

De som vill ha makten över andra framstår som mäktiga i den utsträckning som vi andra låter bli att skaffa oss makten över oss själva.