Meditation med telefonstolpe

Av

buds-log-pushups

 

Jon Kabat-Zinn är professor vid University of Massachusetts och räknas som en av världens största experter på mindfulness. Han definierar mindfulness som: ”Paying attention in a particular way: non judgmentally, in the present moment and on purpose.” 

Navy SEAL är namnet på den amerikanska flottans attackdykare och specialförband. SEAL är kortformen och utläses Sea Air Land, vilket anger att förbandet skall kunna verka till havs, i luften (fallskärm) samt på land. I den amerikanska flottan anser man att just SEALs har den tuffaste utbildningen och är de bästa soldaterna i hela världen. Denna uppfattning har haft stort genomslag inte minst tack vare det prövande moment i SEAL-träningen som rubricerats ”Hell Week”

Fas 1 i deras basutbildning består av åtta veckor fysisk träning. Där ingår bland annat det man kallar för ”Helvetesvecka” (Hell Week) som består av 5 1/2 dagars kontinuerlig övning med högst fyra timmars sömn per dygn.

Ett av de mest (ö)kända övningsmoment under Helvetesveckan är det så kallade Log PT. Log PT går ut på att sju stycken aspiranter tränar med en telefonstolpe (Log på engelska). Stolpen väger dryga 150 kg och aspiranternas uppgift är att lyfta den, springa med den ut på stranden, slänga ner den i sanden, lyfta upp det omedelbart, springa med den tillbaka i havet och sedan börja om igen.

Den värsta belastningen är dock inte den fysiska, utan den mentala. Soldaterna har ingen aning hur länge de förväntas hålla på. Om de snart är klara? Om de knappt har börjat? Eller vilken är den nästa övningen med stolpen som befälhavaren kommer hitta på?

De tvingas lära sig en viktig mental princip:

Att enbart fokusera på uppgiften i nuet. Att sluta tänka på vad som kommer hända senare, sina sårade känslor, vad som ”suger” eller vad som är orättvist eller orimligt. Allt de förväntas göra är fokusera 100% på sin uppgift i nuet.

De som inte klarar av det gallras bort direkt eftersom personerna anses sakna den nödvändiga mentaliteten.

Militären har sin egna, direkta och konkreta metodik när det gäller att lära ut mindfulness som basen för mentaliteten som är nödvändig både för överlevnad och för topprestation.