Mental Kontroll

Av

Låt oss börja med att först titta på begreppet fysisk kontroll. Vad menas med det egentligen?
Jag definierar fysisk kontroll som förmågan att styra vår kropp. Inom idrott, kampkonster och musik, innebär det oftast att behärska och bemästra det tekniska utförandet. Oavsett om det är fråga om höjdhopp eller tyngdlyftning så gäller det att lära sig den rätta tekniken. Detta innebär i praktiken, att använda enbart de ”rätta” musklerna i rätt ordning. Att utveckla god fysisk kontroll, handlar med andra ord om att lära sig att använda sin kropp på det mest effektiva sättet; med minimal ansträngning och maximal effekt. Mitt senaste blogginlägg har handlat om just detta…
Frågan som jag vill lyfta idag är:
Är det möjligt att behärska sin Kropp utan att behärska sitt Psyke?
Föreställ dig att din hand speglas i en spegel. När du öppnar din hand, öppnas samtidigt handens spegelbild. När du knyter din hand, knyts handen i spegeln också. Vårt psyke och vår kropp har en liknande relation till varandra. Vårt psyke har varken form eller färg, medan vår fysiska kropp är både synlig och påtaglig. Eftersom vår kropp och vårt psyke är ett, kan vi genom att uppmärksamma vårt fysiska tillstånd lära känna vårt mentala tillstånd. Kroppen speglar psyket!
På samma sätt som vi använder oss av en spegel för att kunna se vårt ansikte, kan vi använda oss av vårt fysiska tillstånd för att kunna ”se” vårt (annars osynliga) psyke.
När kroppen beter sig spänt och stressat, är det ett tecken på att psyket är spänt och stressat. När kroppen är slapp och slö är det ett tecken på att psyket är slappt och slött.
Det som händer när vi blir rädda, arga eller nervösa, är att vår finmotorik blir utslagen. Hjärnan prioriterar grovmotoriken i stressade lägen och det känns som att man har vantar på sig när man ska spela golf eller gelé i knäna när man ska springa ett lopp. Alla de där timmarna av ihärdig teknikträning blir som bortblåsta.
Vi kan glömma den fysiska kontrollen utan den mentala kontrollen! ”Avspänd effektivitet” är därför omöjlig utan ”avspänd medveten närvaro”!
Andningsövningen som beskrivs i blogginlägget med rubriken ”Övning i självdisciplin” är därför på samma gång övning i både mental och fysisk kontroll. Ju mer avspänt ditt sinne blir, desto mer avspänd blir din kropp. När sinnet blir lugnt och alert, blir kroppen mjuk och stabil. Vi kan bedöma sinnets tillstånd genom kroppens tillstånd.
Att vi har full kontroll över vår andning är därför en säker indikator på att vi styr över både vårt psyke och vår kropp.  
Den kanske viktigaste insikten som jag har fått genom Yoga och Karate träning är att träning med kvalitet måste innefatta både det fysiska och det mentala samtidigt!