Möt pilen med pannan

Av


Jag definierar ett starkt psyke som individens förmåga att behålla sin medvetenhet i situationer som framkallar osäkerhet, smärta och obehag. En person med ett starkt psyke kan stanna kvar med sin smärta och sin osäkerhet i högre grad än vad gemene man brukar klara av.
Generellt vill vi alla fly från vår osäkerhet och vår smärta. Men hur flyr man från sin egen upplevelse? Hur flyr vi från oss själva? Jag antar att det är därför som folk många gånger super när de känner sig ledsna eller osäkra. De vill supa sig fulla för att slippa uppleva, d v s, slippa bli medvetna om det som är obehagligt. Men att beröva sig sin medvetenhet innebär per automatik att beröva sig möjligheten att hantera verkligheten. Varken en medvetslös eller en omedveten person är i kontakt med verkligheten, hur ska de då kunna orientera sig i den?
Inom Mindfulness skiljer man på smärta och lidande. Lidande är inte samma sak som fysisk smärta, sorg, ilska eller annan typ av smärtsam upplevelse. Lidandet framkallas av vår reaktion på smärtan. När vi upplever någonting obehagligt eller smärtsamt och sedan reagerar på detta med ilska, rädsla, förnekelse, frustration, hat och liknande skapar vi lidande. Lidandet framkallas med andra ord av vårt motstånd mot det som händer, mot det som existerar, mot det som är. Eftersom vi inte kan få det som redan existerar att försvinna, försöker vi åtminstone att få det att försvinna ur vårt medvetande.
”Möt pilen med pannan” är en gammal uppmaning som de japanska samurajerna brukade ropa till varandra. Ingen vill bli träffad av en pil!
Men det är så att krigaren krigar och då händer pilar och det händer att man blir träffad.  Om man vill att det ska hända eller inte är fullkomligt oväsentligt; det händer! Verkligheten rättar sig inte efter våra önskningar. Den är som den är.
Därför har samurajerna övat meditation; För lära sig att stanna kvar i det som händer, utan att försöka förändra ögonblicket som redan existerar. Det är ändå inte möjligt! De som genom flitig träning utvecklade färdigheten att lugnt möta verklighetens pilar, hade störst chans att överleva dem. Det är svårt att överleva pilar som man inte ser och det är svårt att se pilar vars existens man försöker förneka.