Problemet med problem

Av

problem

 

Merriam-Webster Dictionary definierar begreppet problem enligt följande:

– something that is difficult to deal with : something that is a source of trouble, worry, etc.

– difficulty in understanding something

– a feeling of not liking or wanting to do something

 

Problemet med problem är att de väcker starka känslor hos oss och starka känslor har en tendens att fånga vår uppmärksamhet. När uppmärksamheten fastnar i problemet blir problemet det enda vi ser och det enda som är. Problemet blir vår hela verklighet.

En underbar fråga som jag ofta brukar ställa både till mig själv och till mina klienter är: ”Vad är du som inte är det här problemet?”

Vad är du som inte är den här rädslan?

Vad är du som inte är den här oron?

Som inte är den här sorgen? Som inte är den här svartsjukan eller den här uppgivenheten?

Genom daglig träning i mindfulness kan vi dagligen förnya insikten om att vi är mycket mer än våra problem, våra olyckor och skavanker. Begreppet träning är av avgörande betydelse, eftersom träningen involverar hela människan; kroppen, tankar och känslorna. Att bara tänka ger tyvärr ingen, eller väldigt, väldigt liten effekt. Det handlar om att ta kontrollen över sin egen uppmärksamhet och inte enbart över tankarna.

Förresten… Ovanstående fråga kan också tas till en mer filosofisk och existentiell nivå (i kombination med daglig mindfulnessträning):

Vad är du som inte kan tas ifrån dig?

Vad är du som inte är dödligt?