Tron på Intelligensen

Av

Intelligent

 

”Vi är alla intelligenta här och vi har redan sett sådana där modeller tidigare; i en eller annan konstellation.”

Med dessa ord blev jag avbruten av en irriterad åhörare, när jag, härom dagen, skulle hålla en föreläsning om stresshantering. Det jag var i färd med att förklara var att i varje situation finns vissa faktorer som vi kan kontrollera, och att det är med dessa faktorer som vi har en möjlighet att påverka varje situation vi befinner oss i.

Faktorer som vi kan kontrollera kan, i grund och botten, härledas till tre enkla ord: Spänning, Andning (och) Fokus.

Att lära sig att hantera stress handlar framför allt om acceptans och inte om intelligens. Det handlar om att skapa sig ”en plats” i vårt inre där vi kan ta hand om alla tragedier som förr eller senare kommer göra inträde i våra liv.

Min erfarenhet är att människor som i första hand förlitar sig på sin intelligens, istället ofta hamnar på en plats som befinner sig långt ifrån livets realiteter. När intelligenta människor hamnar i en obehaglig, upprörande eller smärtsam situationer försöker de, med hjälp av sin intelligens, att desperat komma på ett sätt att välja något annat än det de har, där de är. Problemet är att det ibland varken går att välja, eller att välja bort. Man kan bara acceptera.

Intelligensen har en värdefull plats i våra liv. Men den tillhör en annan värld och ett annat tillstånd. Intelligensen regerar i egots värld; i planernas och strategiernas värld. En värld där man fortfarande har lyxen att välja, planera, spela och förhandla.   

Men när känslor av sorg, rädsla eller uppgivenhet obönhörligt ockuperar ens hjärta brukar alla de storstilade strategierna och de grandiosa planerna avslöjas och exponeras för vad de är. Och det enda verkliga som man kan luta sig mot är ens upptränade förmåga (ens färdighet), att slappna av med, andas med och stifta fred med sin situation.

Ingen är så intelligent att han eller hon kan överlista Livet.