Tvivlets ljusa sida

Av

Idag är det en mer eller mindre vedertagen sanning att ”man ska lita på sig själv”. Tyvärr kan en ytlig förståelse av denna ”sanning” krångla till tillvaron för de flesta av oss. Man kan nämligen få för sig att ”lita på sig själv” är detsamma som att” inte tvivla på sig själv”, vilket öppnar porten till en lavin av inre konflikter och besvär. 
1.      Man kan få för sig att självtillit är en absolut, hundraprocentig känsla; en känsla av inre lugn och säkerhet som aldrig lämnar en. Detta kan leda till att vi blir besvikna, frustrerade och arga på oss själva när vi upptäcker att ett visst mått av tvivel alltid finns kvar inom oss.
2.      Folk som drivs av denna missuppfattning tenderar att leta efter ”mirakelmetoder” som ska göra slut på ens tvivel en gång för alla. Naturligtvis har det alltid funnits mängder av ”välvilliga hjälpare” som mer än gärna vill sälja oss sina mirakelmetoder. Allt för att vi ska slippa själva ta ansvar för vårt eget (inre) liv. 
3.      Så länge vi har vårt sikte inställt på att hitta en medicin mot tvivel är vi inte villiga att satsa den tid och energi som krävs för att vi ska lära oss att leva med den, men utan att för dess skull låta oss styras av den.
Jag brukar säga att ”tvivel är en dålig direktör, men mycket bra medarbetare och teammedlem”. Det är till och med önskvärt att tvivla på sig själv, eftersom det är när vi tränar oss på att inte låta den rösten bestämma i vårt inre som vår inre trygghet och tillit till oss själva växer. Man kan se det som en inre styrketräning. Ju tyngre tvivel du orkar  hantera i ditt inre desto starkare ”tillitsmuskler” kommer du att bygga upp. Våra mentala muskler växer genom motstånd på samma sätt som våra fysiska muskler gör.
Att känna tvivel håller en också ödmjuk, disciplinerad och noggrann. Den hindrar oss från att bli lata, arroganta och nonchalanta. Den ser till att vi ”håller oss på mattan” och undviker onödiga risker. Den påminner oss att aldrig ta vår framgång eller våra vänner för givna. Tvivel är, med andra ord, en av de viktigaste ingredienserna i en sund självtillit.
Var tacksam för dina tvivel! De har många ljusa sidor.