Värdet av ”ingen-ting”

Av
Meditation
betraktas ofta som ett sätt att slappna av; att komma till ro; att unna sig
fysisk och mental återhämtning och vila. Och det är sant. Meditation har en rogivande och avslappnande effekt på sina utövare, men detta är enbart en bieffekt. Om avslappningen är det enda man
är ute efter, finns det andra, mycket bättre metoder att rekommendera. Metoder
vars primära syfte och mål är just avslappning och återhämtning. Vi kan till
exempel gå på spa eller unna oss massage.
Avslappning
och återhämtning äger rum när vår hjärna har under en period fått en paus och fått
vara i fred från vår rationella sidas konstanta dominans.
Att öva
meditation innebär i praktiken att bara sitta (med god hållning), närvarande,
vaken och alert, utan att varken fysiskt eller mentalt syssla med något annat.
Eftersom detta är omöjligt för de flesta av oss får nybörjare en enkel uppgift
att sysselsätta sig med. Till exempel att uppmärksamma sin andning, räkna sina
andetag eller fokusera sin blick på ett visst objekt och hålla sin
uppmärksamhet där. På detta viset kan man öka sin förmåga att förbli fysiskt
och mentalt stilla under längre tidsperioder.
Om man
fortsätter öva, kommer den rationella karusellen så småningom sakta ner och
till och med helt övergå i perioder av tidlös och alert närvaro, ostörd av alla
tankar.
Vad ska nu detta vara bra för?
För att vi
ska kunna (p)locka fram den bästa, (läs: den
mest livskraftiga
) versionen av oss själva krävs det att vi ägnar oss 100 %
åt den den uppgiften som vi för stunden sysslar med. Det finns tid för analys
och planering; tid för handling och tid för ordlös närvaro. En uppgift åt
gången med hundraprocentig inlevelse. Det
de flesta människor inte förstår är att förmågan att ge sig hän åt någonting
utvecklas genom förmågan att ge sig hän åt ingenting.
Ju renare underlag
vi skriver på, desto tydligare syns vår text. Ju större tystnad desto renare
ljud. Ju större stillhet, desto explosivare rörelse…
 Utan denna
förmåga kommer det alltid finnas en portion av vår uppmärksamhet som lever ett
eget liv och ägnar sig åt något annat än det vi för tillfället försöker
fokusera på. Många gånger spelar detta ingen roll. 

Ibland kan det vara livsviktigt.