Vital Pyramid

Av

vital pyramid

 

Vital Pyramid är ett koncept som är framtagen av överlevnadsexperten och före detta elit soldaten John ”Lofty” Wiseman. Wiseman tjänstgjorde 26 år i brittiska armens Special Air Service (SAS), där han blev ansvarig för utbildningen i överlevnad. SAS är den brittiska armens fallskärmsjägare. Soldater som släpps ner bakom fiendens linjer med enbart den utrustning som de själva kan bära. De utbildas för att klara sig i alla miljöer; i bergen, i djungeln eller i öknen.

Vital Pyramid är ett sätt att på ett tydligt sätt presentera de faktorer som utgör grunden för all överlevnad och deras inbördes prioriteringsordning. Dessa faktorer är (från basen uppåt) :

1. Mindset (Attityd),

2. Tactics (Strategi),

3. Skills (Färdigheter),

4. Kit (Utrustning)

Mindset utgör basen som allting annat vilar på. När folk känner sig uppgivna, spelar det ingen roll vilken strategi de har lärt sig, vilka färdigheter de har tränat på och vilken utrustning och tekniska prylar de har tillgång till. När folk känner sig uppgivna på insidan ger de upp på utsidan. Även om de lever i ett välfärdssamhälle.

Att utveckla en positiv attityd gentemot Livet, gentemot naturen, gentemot sig själv och mänskligheten generellt är därför av avgörande betydelse. Både för överlevnad och för ett bra liv. Och det gäller på individ, grupp och på världsnivå.

Att utveckla en positiv attityd hos sig själv och de medmänniskor man leder behöver därför stå högst upp på prioriteringslistan hos alla ledare. Från föräldrar, lärare och idrottstränare, till företagsledare, politiker och landsledare. Som jag skrev i förra blogginlägget:

Det som finns vid källan visas längs hela floden.